Artikler

1. oktober kører der igen tog mellem Langå og Struer

sporaabning lg str topbanner nyhed

Flere tog til tiden og en mere behagelig togtur. Det er, hvad passagererne mellem Langå og Struer kan se frem til, når den sidste del af strækningen mandag igen åbner for togtrafik efter sommerens store sporombygning.

Mandag den 1. oktober ruller der igen tog mellem Struer og Skive, og dermed er Arrivas tog igen tilbage på skinnerne på hele strækningen mellem Langå og Struer, efter at skinnerne er blevet renoveret hen over sommeren. I august genåbnede Banedanmark planmæssigt strækningen mellem Langå og Skive, og fra på mandag er sporet klar til togdrift på den godt 30 kilometer lange strækning mellem Struer og Skive.

Klar til tiden

”Vi er glade for at kunne aflevere en nyrenoveret bane til tiden. Passagererne får dermed en mere behagelig rejse og flere tog til tiden, fordi sporet er blevet renoveret, og togene dermed får lettere ved at overholde køreplanen,” siger Khaled Ghizzaui, projektleder i Banedanmark.

Undervejs har der været en del udfordringer bl.a. fordi banens underlag ikke har været helt som forventet. Det er også grunden til, at Banedanmark stadig vil arbejde på Struer Station i de kommende uger. Samtidig med fornyelsen af sporet har Banedanmark sat 26 broer og en lang række overkørsler på strækningen i stand.

Den næste måneds tid vil der fortsat være mindre restarbejder på hele strækningen, ligesom skurbyen i Struer pakkes ned, og de forskellige oplagringspladser vil blive ryddet.  I november skal skinnerne justeres endnu en gang, men det kommer ikke til at påvirke togdriften nævneværdigt.

En bedre togrejse

Også kunde- og kvalitetschef Lasse Rask Jørgensen fra Arriva Danmark glæder sig over, at skinnerne er blevet klar til den planlagte tid:

”Det bliver en fornøjelse atter at kunne køre på hele strækningen og at kunne tilbyde vores passagerer en ubrudt rejse fra Aarhus til Struer. De nye skinner har allerede givet en mere behagelig togrejse mellem Skive og Langå og gør os fremover i stand til at levere endnu flere tog til tiden,” siger Lasse Rask Jørgensen.

Køreplanen er den samme som før sporarbejdet: http://www.mitarriva.dk/rejser-indland/koreplaner

Fakta om sporfornyelse Langå-Struer

- Af strækningens 100 kilometer spor er de 70 kilometer ombygget - jævnt fordelt over hele strækningen
- Skærver er renset, og der er suppleret med 96.000 ton nye skærver
- Over 100.000 træsveller er erstattet med nye sveller af beton
- 15 sporskifter er fjernet, fem sporskifter udskiftet og to nye sat op
- 21 overkørsler og 25 perronovergange er bygget om
- Nedlæggelsen af 20 overkørsler er i gang og sikringsanlægget i 4 overkørsler er opgraderet
- Der er etableret 4 kilometer dræn og udført 11 kilometer grøftearbejder
- 26 broer på strækningen er renoveret

Banedanmark er i disse år i gang med en omfattende fornyelse af jernbanen rundt omkring i landet, hvilket blandt andet de midt- og vestjyske baner nyder godt af. I 2010 var der sporombygning mellem Herning og Holstebro, i år er det sket på strækningerne Skanderborg-Herning og Langå-Struer.